CENNIK KURSÓW JĘZYKOWYCH

CENNIK KURSÓW JĘZYKOWYCH – dla grup 6-9 osobowych Grupy młodsze 6-10(11) lat: zajęcia 2x w tygodniu po 45 min.; 62 godz. zajęć w roku szkolnym 840 zł – raty miesięczne (8 rat; październik – maj) 105 zł 105 zł 105 zł 105 zł 105 zł 105 zł 105 zł 105 zł 800 zł – raty […]

SPEAKER 2015 – KURSY JĘZYKOWE

WAŻNE DATY I SZCZEGÓŁY NA START 1. KAŻDY UCZESTNIK WYPEŁNIA KARTĘ ZGŁOSZENIA I ZWRACA OSOBIŚCIE LUB DROGĄ MAILOWĄ/POCZTOWĄ DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2015(wtorek) – każdy nowy rok szkolny to konieczność ponownego wpisu nawet wieloletnich słuchaczy! Należy wypełnić pola z propozycjami dni i godzin tak, by państwa dziecku dopasować zajęcia językowe do rozkładu zajęć w szkole […]