Link do zdjęć z półkolonii Lato 2016

https://drive.google.com/drive/folders/0B-v02XuN3glBYXpZXzFyMF9ueDg pod tym adresem znajdują się zdjęcia z półkolonii Lato 2016 w Dębinówce. Życzymy miłego oglądania!

Cennik

CENNIK KURSÓW JĘZYKOWYCH – dla grup 6-9 osobowych Grupy młodsze 6-10(11) lat: zajęcia 2x w tygodniu po 45 min.; 62 godz. zajęć w roku szkolnym 860 zł – raty miesięczne (8 rat; październik – maj) 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 105 zł 105 zł 105 zł 105 zł 830 zł – raty […]

WAŻNE DATY I SZCZEGÓŁY NA START:

  KAŻDY UCZESTNIK WYPEŁNIA KARTĘ ZGŁOSZENIA I ZWRACA OSOBIŚCIE LUB DROGĄ MAILOWĄ/POCZTOWĄ DO DNIA 16 WRZEŚNIA 2016(piątek) – każdy nowy rok szkolny to konieczność ponownego wpisu nawet wieloletnich słuchaczy! Należy wypełnić pola z propozycjami dni i godzin tak, by państwa dziecku dopasować zajęcia językowe do rozkładu zajęć w szkole i/lub zajęć dodatkowych; staramy się wtedy […]