dykiel

Ewa Dykiel

pracownik biurowy

Obsługuje sekretariat i sprawy kadrowe, na co dzień również opiekunka
dziecięca wspierająca przedszkolanki; absolwentka Wyższej Szkoły
Zarządzania w Rzeszowie na kierunki Zarządzanie i Marketing, studia
licencjackie i Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Zarządzanie
(Rachunkowość w Zarządzaniu Finansami Przedsiębiorstwa), studia
magisterskie.