zapisy

Zapisy dzieci do przedszkola szczegółowo określa Rozdział V Projektu Organizacji Wychowania Przedszkolnego (terminy i zasady postępowania).

Poza zasadami określonymi w w/w statucie kierujemy się również zasadą łączenia rodzeństwa (jeśli do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo to w przypadku zapisu młodszego Rodzice mają pierwszeństwo przyjęcia) oraz zasadą wieku (jeśli na liście wcześniej jest dziecko, które nie ukończyło 3-go roku życia, a na dalszych pozycjach są dzieci 4-letnie i starsze, pierwszeństwo przyjęcia maja dzieci starsze).

W przedszkolu oddział Park dysponujemy maksymalnie 24 miejscami, które na rok szkolny 2017/18 są zajęte. Istnieje lista rezerwowa, na którą można się wpisać, co ułatwia przyjęcie w roku kolejnym. ZAPRASZAMY!

W przedszkolu oddział Chatka mamy jeszcze wolne miejsca na rok 2017/18. Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisy na kursy językowe trwają w czasie wakacji oraz we wrześniu.